S:T THORLAK

(1133 - 1193)

Thorlak Thorhallsson, biskop i Skalholt och Islands första helgon, studerade i Paris och Lincoln, England. Han blev abbot för Thykkvibø kloster, vigdes till biskop av ärkebiskop Eystein 1178 och ägnade sig fram till sin död åt kyrkliga reformer. Skrinlades i Skalholt domkyrka 1198 och helgonförklarades av alltinget 1199.