Hem Program Bakgrund Gladsaxehus
utgrävning
Den vita
himlen
 

Den Vita Himlen

– en bok av Madeleine Hjort

I mitten av oktober utkommer Madeleine Hjorts bok Den Vita Himlen, Fru Ydes testamente och Drottning Margareta på Carlssons förlag. I denna frilägger hon några spår mellan nutid och 1300-talet, mellan det protestantiska och svenska Skåne och det katolska och danska Skåne, mellan nutida förebilder och dåtida och deras betydelse för vårt sätt att uppfatta samhället och oss själva i det. Fru Yde och drottning Margareta är de främsta bland bokens många historiska aktörer - påvar, helgon, högaltarskåp, brevbud och hästar- aktörer som är bärare av förfluten tid så som den ännu efter 600 år framträder och kan tolkas.

Navet i den biografiska berättelsen är Fru Yde och hennes skrivna testamente som visar sig vara en veritabel port in till 1300-talet. Parallellt ställs frågor och förs resonemang om tillitens betydelse, om samspelet mellan individen och det offentliga rummet som på 1300-talet utgjordes av kyrkan.

Madeleine Hjort

Madeleine Hjort är samhällsvetare och har konstnärlig utbildning. Hon har studerat ekonomiskt historia, etnologi, samhällsvetenskap och filosofi vid Lunds universitet och Stockholms universitet. Konst och textil har hon studerat vid Gerlesborgsskolan och Handarbetets Vänner. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med konstarterna som kommunal kultursekreterare, byrådirektör vid Statens Kulturråd och senare inom konstområdenas egna organisationer, bl.a. Svensk och nordisk danskommitté/International Theatre Institute. Under en femårsperiod av 90-talet var hon ordförande vid Moderna Dansteatern och verksamhetsansvarig tillsammans med koreografen Margaretha Åsberg.

Sedan mer än 15 år är hon egen företagare med uppdrag inom bl.a. skola och högskola. Som expert vid Skolverket har hon under reformåren på 90-talet arbetat med de estetiska ämnenas plats och roll i skolans kunskapsarbete och lett utvecklingsarbeten. Hon undervisar och håller föreläsningar regelbundet.

Förutom Margaretha Åsberg har hon samarbetat med konstnärer bland vilka märks Bogdan Zyber och Carina Reich och nu senast med koreografen Åsa Unander-Scharin med vilken hon driver ett utvecklingsarbete där de bygger ett webbaserat nationellt arkiv för nutida dans och koreografi som kombinerar traditionell arkivkultur med 3D-visualiseringar av dans.

Hennes intresse för konstarternas roll, deras plats i samhället och betydelse för den enskilda människan, återspeglas i det mesta av det hon gör och visar sig också som ett av flera spår i den kvinnohistoriska biografin Den Vita Himlen, boken om Fru Ydes testamente och drottning Margareta.

Sedan 80-talet har hon publicerat sig i skrifter, arbetat som redaktör och författare. I Konstarter och kunskap (2001) diskuterar hon dagens skola och kunskapsuppdrag med återblickar på medeltiden och renässansen och granskar kyrkans roll i skolutvecklingen.

Hösten 2006 utkom Hänryckning och ohygglighet en bok om Margaretha Åsbergs koreografiska verk.