S:T KNUT LAVARD

(ca. 1096-1131)

Knut Lavard, hertig av Slesvig, Danmark, var brorson till S:t Knut och far till Valdemar den store. Mördades vid Ringsted av sin kusin och rival om kungatronen, Magnus Nielsen.

Kanoniserades 1169, skrinlades i Ringsteds kyrka 1170.