S:T HENRIK

(† 1156)

Henrik, Finlands skyddshelgon, var av engelsk härkomst och utnämndes till biskop i Uppsala 1152. Följde kung Erik Jedvardsson (den helige) på korståg till Finland, och då Erik återvände, stannade Henrik kvar för att fortsätta omvändelseverket. Efter ett år blev han mördad av en omvänd hedning.

Han begravdes i Nousis, varifrån hans ben överfördes till den åt honom helgade domkyrkan i Åbo år 1300.