DEN HELIGA BIRGITTA

(ca. 1303 - 1373)

Birgitta Birgersdotter, grundare av Birgittinorden (Ordo Sanctissimi Salvatoris) och europeiskt skyddshelgon, föddes in i en av Sveriges mest betydande stormannafamiljer. Vid sju års ålder hade hon sin första vision. Vid tretton års ålder blev hon bortgift och fick med tiden åtta barn. Hon samlade omkring sig en krets av lärda och fromma män. Under några år var hon hovmästarinna åt kung Magnus Eriksson och drottning Blanka.

Efter makens död hängav hon sig åt sitt religiösa kall och började nedskriva sina uppenbarelser, vilka fick stor spridning.

Från 1350 vistades hon i Rom för att utverka tillstånd att grunda sin orden; hon avled där efter en resa till det heliga landet. Året därpå flyttades hennes kvarlevor till klostret i Vadstena. Hon kanoniserades 1391.