GLADSAX
- en österlensk by

Centrum i byn är kyrkan och dess parkeringsplats. Där möts vägarna från Baskemölla och Simrishamn, där ligger skolan.
Den allra första skolan startades redan på 1730-talet av prosten och låg i ett hus nere vid gatan där hela skolan rymdes i ett rum. 1928 byggdes den nuvarande skolan i rött tegel och var vår byskola ända fram till sommaren 2003 då kommunen plötsligt bestämde sig för att lägga ned den trots föräldrarnas ihärdiga protester. De sista åren gick 40-50 barn från förskole- upp till sjätte klass i små, åldersintegrerade klasser där alla arbetade individuellt.

sen höst i Gladsax Bygatan slingrar sig genom den gamla delen av byn. Gatuhusens trappor leder rakt ut i gatan och stockrosorna växer rakt upp ur asfalten. Halmtak på en skånelänga, gammalt tegel blandas med eterniten på ladugårdstaken i en by där det fortfarande finns verksamma bondgårdar mitt i byn, på gott och ont.
Många hus är sommarhus. Fler och fler blir året-runt-boende. Närheten till Simrishamn och havet gör att man kan bo i Gladsax och ta cykeln istället för bilen.

Byföreningarna är flera.
Samfälligheten ansvarar för det gemensamma vattentaget och allmänningen.
Lekplatsföreningen som ansvarar för Medborgarhuset och Gladsax Vänner har gått ihop till en gemensam förening, eftersom båda verkar till byns fromma.
Det går att hyra Medborgarhuset, se första sidan.

gamla smedjan till vänster, kyrkogård i fonden Verksamheter i byn
Det finns dessutom många verksamheter i byn, förutom bondgårdarna.
Karossgården har antikt och kuriosa.
Mitt emot Karossgården ligger Munkaberg, en bondgård som redan fanns på kartan från 1699-1701. Där finns idag tinnar & torn arkitektbyrå, liksom Munkawebb, ett Internet-företag.
Intill skolan hittar ni Gladsax Mekaniska - den lilla, personliga verkstaden med hög service och noggrannhet. Specialiteten är skärande bearbetning i form av fräsning.


Första sidan Karta
© 1999 tinnar & torn.